top of page
עמותת רעים מתנדבים למען משפחות בהוד השרון

אודות עמותת רעים

עמותת רעים (ע"ר 580310076) נוסדה בשנת 1997 על ידי הגברת רחל כהן במטרה לסייע למשפחות נזקקות בהוד השרון. מאז, ובמהלך השנים שחלפו, מחלקת העמותה סלי מזון למשפחות נזקקות בהוד השרון בתדירות של פעמיים בחודש. בראש השנה ובפסח מתקיימות חלוקות סלים מתוגברות הן בכמות הסלים המחולקים והן ברמת תכולת הסלים המותאמים לארוחות החג. העמותה תומכת באופן שוטף בכ 250 משפחות נזקקות בהוד השרון ובתקופות החגים גדל מספר המשפחות המקבלות סל מזון לכ 380 משפחות.

עמותת רעים הינה עמותה רשומה כחוק אשר כל פעילותה מבוצעת על ידי מתנדבים בלבד. אין בעמותה ולו עובד אחד בשכר ואנו מקפידים להפנות את מירב המשאבים לרכישת מזון לחלוקה. העמותה נסמכת על תרומות כספיות, על אספקת מוצרי מזון מארגון "לתת" ומארגון "לקט ישראל" וכן על תמיכתה של עירית הוד השרון.

עמותת רעים מוכרת כ"עמותה שותפה" של ארגון לתת וכ"חברת לקט" של ארגון לקט ישראל.

עמותת רעים הינה מלכ"ר מאושר ומחזיקה בנוסף באישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה הקובע כי תרומות לעמותת רעים יוכרו לתורם.

בנוסף לפעילותה השוטפת חרטה העמותה על דגלה את שילובם של בני הנוער בפעילותה כערך חינוכי ממעלה ראשונה. העמותה פועלת בתיאום עם 3 בתי ספר תיכוניים בהוד השרון, עם מחלקת החינוך בעיריה ועם גורמים נוספים במטרה לשלב את בני הנוער המתנדבים בפעילותה.

תודתנו לארגונים ולגופים התומכים בפעילותנו:
ישראל תורמת - עמותת רעים
bottom of page