top of page
תלמידי תיכון מתנדבים בעמותת רעים הוד השרון

תלמידים מתנדבים בעמותת רעים

חיים (צִ'יבִּי) שפירא, מחבר הספר תבונה ורגישות בניהול, הוא יועץ ארגוני ומאמן אישי בתחומי הניהול, אשר מלווה את עמותת רעים, בהתנדבות, מזה שנים אחדות במגוון תפקידים, כולל אריזה והובלת מזון. צִ'יבִּי משמש בתפקיד יועץ ומלווה של מחלקת משאבי קהילה והתנדבות בעיריית הוד השרון, (מטעם פתרונות Win3) בנושאי המעורבות החברתית בקהילה בכלל ובנושאי תעודת הבגרות החברתית בפרט.

אנחנו תמיד זקוקים למתנדבים נוספים שיסייעו באריזת סלי המזון למשפחות הנזקקות בהוד השרון ובחלוקתם

תרמו לעמותת רעים

אנחנו מקבלים בתודה תרומת מוצרי מזון וכן תרומות כספיות שבעזרתן אנו רוכשים מוצרים לחלוקה למשפחות הנזקקות בהוד השרון

Please reload

מאת חיים (צִ'יבִּי) שפירא

 

לא נגזים אם נאמר כי עמותת רעים מצליחה לפעול במתכונתה הנוכחית, לא מעט, בזכות עשרות התלמידים התורמים מזמנם ומגיעים אל מחסן העמותה כדי לסייע באריזת סלי מזון ובחלוקתם ברחבי העיר למשפחות הנזקקות בהוד השרון. התנדבות מסוג זה, המתבצעת מעומק הלב עם חיוך על השפתיים, היא דוגמא קלאסית למעורבות מדהימה בחיי הקהילה. 

פעילות ההתנדבות בעמותת רעים, מפגישה ילדים צעירים, בני נוער ומבוגרים מכל רבדי החברה בהוד השרון. המפגש מתבטא במימוש תהליך של אספקת שירות חיוני למען משפחות אשר נקלעו לקשיים כלכליים ומתקשים לצאת ממנו בכוחות עצמם.

 

התלמידים המתנדבים בעמותת רעים מוצאים את עצמם במרכז העשייה. בני נוער קשורים לשלושה מרחבי פעילות: מוסדות החינוך (במסגרת המחוייבות האישית ובמסגרת תעודת הבגרות החברתית), האוכלוסיה החלשה (שבה תומכת העמותה) ובני משפחותיהם המודעים ברמה זו או אחרת לפעילותם החברתית של ילדיהם.

 

בני הנוער, על פי מתכונת זו, מקבלים תמיכה וסיוע ממחנכות ורכזות בתי הספר (בפיקוח מנהל חברה ונוער של משרד החינוך) באמצעות שיחות פרטניות המתקיימות עם בני הנוער בקבוצות דיון ובפגישות אישיות. בני הנוער נעזרים בבעלי תפקידים במרחבי ההתנדבות אשר מנחים אותם במהלך ההתנדבות. בעלי התפקידים עוברים הדרכות ומפגשי רענון הן בצורה מרוכזת בהרצאות ובסדנאות והן בשיחות פרטניות עם אנשי מקצוע המכוונות לשיפור איכות התקשורת הבינאישית עם בני הנוער.

 

בעזרת ועדי ההורים ובסיוע מחלקת משאבי קהילה והתנדבות של העירייה, עוברים גם ההורים הדרכות במהלך שנת הלימודים, שמטרתן חשיפת ההורים לחוויות שעוברים ילדיהם במטרה להקנות להם כלים שיסייעו להם להתמודד עם התחושות והדילמות שאליהם נחשפים התלמידים במסגרת הפעילות.

תכנית תעודת הבגרות החברתית

 

תכנית המחוייבות האישית, המוכרת מזה שנים כחלק מתוכנית הלימודים בכיתות י', הורחבה לתלמידי כיתות יא'-יב' במסגרת פרויקט תעודת הבגרות החברתית. בוגרי תכנית המחויבות האישית זכאים לבחור במסלול לימוד אשר יקנה להם זכות לקבלת תעודת בגרות חברתית, לצד זו המסורתית. הרחבה זו מבטאת את המשמעות המקורית של המושג בגרות: במהלך שלוש שנות הלימוד ההתנסותי, עובר התלמיד, ובכלל זה בני משפחתו ומקורבים נוספים, תהליך הדרגתי של הבשלה אישית. התהליך החינוכי יוצא הדופן מתקיים בהוד השרון, בסביבה רב גילית ורב תרבותית. תהליך ההבשלה ההדרגתי מורכב משלוש רמות של בשלות חברתית: רמה 1 נרכשת בכיתה י' ומתבטאת בביצוע משימות ואגב כך, בחשיפה לסביבה ולנסיבות המאפיינות את מרחב ההתנדבות בו בחר. רמה 2 מושגת בכיתה יא' ומתבטאת בניהול וארגון - תרגום רעיון לביצוע; רמה 3 מתפתחת בכיתה יב' ומתבטאת במנהיגות - הדרכה, ליווי והנעת צעירים ומבוגרים.

 

בכיתה י' מבצע התלמיד משימות אשר מוטלות עליו על ידי מבוגרים במסגרת ההתנדבותית. בפועל, הפעילות פסיבית במידה רבה. על התלמיד לממש משימות שאחרים יזמו. חובת ההתנדבות מקיימת את הפסוק "...מתוך שלא לשמה בא לשמה". בהדרגה, מפתח התלמיד קשר רגשי אל האוכלוסיה עימה הוא בא במגע והבנה עמוקה יותר למשמעות המעורבות החברתית. התלמיד מבחין בחוסר השלימות ובכשלי הפעילות הקיימת שאליה נחשף. מתפתח בקירבו דחף פנימי לשפר את התהליך או להרחיב אותו לכיוונים אחרים. הדחף הזה מתורגם בכיתה יא' (ולעיתים אף לפני כן, כבר במהלך כיתה י') כאשר החינוך הבלתי פורמלי מספק לתלמיד כלים מעשיים למימוש רעיונותיו.

 

בכיתה יא' מתרגם התלמיד את השינוי שהוא יוזם לתכנית פעולה. ההצעה לשינוי שהוא יוזם מהווה חלק מעבודת הגמר שעליו להגיש בסיום לימודיו. הכנת ההצעה כוללת השתתפות במפגשים של סיעור מוחות במתכונת של "שולחנות עגולים". בדיונים הללו משתתפים מתנדבים מבוגרים ומנחי קבוצות מקצועיים כדי לסייע בניתוח ההצעה ובגיבושה - בעבודת צוות. התנסות בעבודת צוות היא שלב חשוב בתהליך הבשלות החברתית, בדרך לקבלת תעודת בגרות חברתית.

 

בכיתה יב' (ולעיתים אף לפני כן, כבר במהלך כיתה יא') יכול התלמיד לנהל את השינוי שיזם ובמקביל הוא יכול להדריך וללוות את הדור הצעיר בתהליכי המעורבות החברתית, בסיוע אנשי מקצוע מיומנים.

מהות עבודת התלמיד מתבטאת בסיוע לפעילות העמותה שהתלמיד בחר להתנדב במסגרתה. באופן זה תושג המטרה הראשונה של הפרויקט: אחריות ותרומה לקהילה. בפעילות מסוג זה, כל המעורבים בתהליך (מורים, מתנדבי העמותות, ההורים וחברי הקהילה) מתייחסים אל התלמידים כאל אנשים בוגרים לכל דבר ועניין באמצעות עיצוב מעמד התלמיד כשותף שווה זכויות וחובות בעשייה חברתית.

 

פעילות זו חושפת את התלמיד הן לאתגרים של עבודת צוות (התמודדות עם השונות בהתנהגות ועם פערים במערכות שונות של ציפיות) והן לדילמות הקיימות בקהילה בה הוא חי. במהלך פרויקט המחוייבות האישית (שבו משתתפים תלמידי כיתה י') מקבל התלמיד הנחיות מנציגי העמותות ומסתפק, לעיתים, בהחתמת כרטיס (סוג פעילות שעלולה להוביל אותו לפסיביות). פעילות התלמיד בפרויקט תעודת בגרות חברתית, בשונה מפרויקט המחויבות האישית, מחייבת אותו לנקוט עמדה, ליזום ולקבל החלטות. פעילות כזו מערבת את התלמידים בהיבטים רגשיים וחברתיים בפעילות הקהילה, בשני היבטים:

 

א. סיוע לעמותה אשר מתבטא במגוון של סוגי פעילויות:

  • חשיבה אסטרטגית (למשל באמצעות שימוש בטכניקה של שולחנות עגולים) הקשורים לתמיכה בעמותה

  • ארגון וניהול שיתבטאו בתכנון, הפעלה ופיקוח של פעילות מתנדבים צעירים ומבוגרים

  • ביצוע פעילות התנדבותית בשטח

ב. יזמות של פעילות חברתית חדשה אשר תתבטא אף היא במגוון של פעילויות:

  • חשיבה אסטרטגית הקשורה להקמת ארגון חברתי מבראשית

  • ניהול הפעילות החדשה שתתבטא בהפעלת מתנדבים צעירים ומבוגרים

  • ביצוע פעילות בשטח

 

לפעילות הרב-גילית במסגרת פרויקט תעודת הבגרות החברתית קיימת משמעות חינוכית שתתבטא בסיוע התלמידים הבוגרים והמנוסים לתלמידים הצעירים. תלמידי כיתה יא', למשל, יסייעו לתלמידי שכבה י' לממש את פעילותם לשביעות רצון עמיתיהם המתנדבים והנזקקים בקהילה; 

שותפים לעשיה:

 

  • עיריית הוד השרון אשר חרטה על דגלה, כתפיסה וכדרך חיים, שני עקרונות מרכזיים המתחברים זה לזה: "עיר קהילה ירוקה" ו"כל אחד יכול" העמידה לרשות עמותת רעים את מבנה העמותה והיא נושאת בתשלומי החשמל, המים, הארנונה והתחזוקה השוטפת של המבנה ומעמידה בנוסף סיוע כספי המיועד לרכישת מוצרי מזון לחלוקה.

  • מחלקת משאבי קהילה והתנדבות בעירייה מזהה, בונה, מפתחת ומקדמת במות התנסות חינוכיות בעיר, על פי צרכי הקהילה ומחברת בני נוער ומבוגרים למתן מענה לצרכים אלה. המחלקה מספקת, מטריה לעשרות מרחבי ההתנדבות בעיר, שעמותת רֵעִים היא אחת הגדולות שבהם.

  • משרד החינוך מוצא בעזרה לזולת ובמעורבות חברתית בקהילה, ערך משמעותי אשר משפיע על חוסן העם והקהילה ולפיכך ראוי לטיפוח ולהעצמה. בשנת 2002 התשס"ג, הוכרז באופן רשמי על מימוש פרויקט מחוייבות אישית בכל בתי הספר התיכוניים במדינת ישראל.

 

שילוב הכוחות בין מחלקת משאבי קהילה והתנדבות בעיריית הוד השרון, מנהל חברה ונוער של משרד החינוך ועמותת רעים יוצר תשתית ארגונית אשר מעודדת ומסייעת למימוש המעורבות החברתית בקהילה ומקיימת, הלכה למעשה, את חזון העיר ותפיסת העולם של עיר קהילה ירוקה.

 

 

לחצו כאן להורדת המאמר המלא

bottom of page