top of page
עמותת רעים מתנדבים למען משפחות נזקקות

תרמו סל מזון למשפחות נזקקות בהוד השרון

סלי המזון שתתרמו יכללו מוצרי יסוד בסיסיים כגון עוף, אורז, קמח, שמן, פירות וירקות, שימורים, סוכר קטניות ועוד מוצרים בסיסיים. 

בראש השנה ובפסח יתווספו לסלים מוצרי חג כגון חלות, יין לקידוש, עופות, דגים, מצות, דבש, מאפים ועוד מוצרים שמטרתם לאפשר למשפחות הנזקקות לחגוג את מועדי ישראל בכבוד. עלות סל מצרכים לחג הינה 360 ש"ח.

עמותת רעים תדאג לרכישת המוצרים, לאריזת הסלים ולחלוקתם למשפחות נזקקות בהוד השרון, כל זאת על פי רשימות הזכאים של מחלקת הרווחה בעיריה. 

תרומות לעמותת רעים מוכרות כהוצאה על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

העברה בנקאית לחשבון העמותה בבנק הפועלים, סניף 626, ח-ן 642280
 המחאה לבית עמותת רעים, רחוב השיקמים 37 ,הוד השרון 4501028.

פעילותנו מבוצעת על ידי מתנדבים בלבד. אין אצלנו משכורות ולא מנגנונים מנופחים

תרומתך תגיע ישירות ובמלואה למשפחות הנזקקות בהוד השרון

תודה מקרב לב!
bottom of page