top of page
עמותת רעים הוד השרון למען משפחות נזקקות

הועד המנהל

ענת.jpg

ענת פלג

מנהלת תפעול

מתנדבת משנת 2017

עמותת רעים הוד השרון

פרלה וינטר

גזברית

מתנדבת משנת 2016

דבי אמיר חברת ועד עמותת רעים

דבי אמיר

מנכ"לית 

מתנדבת משנת 2010

יהודה לסקו יו"ר עמותת רעים

יהודה לסקו

יו"ר 

מתנדב משנת 2006

יועצים חיצוניים בהתנדבות

עמית לרנר מתנדבת בעמותת רעים.jpeg
Calculator

עו"ד עמית לרנר

יעוץ משפטי

מתנדבת בעמותה משנת 2017

   גולן שי כהן

      רוח"ש

 

ועדת ביקורת

עמותת רעים מתנדבים למען משפחות נזקקות בהוד השרון
עמותת רעים מתנדבים למען משפחות נזקקות בהוד השרון

איציק מיכאלי

חבר ועדת ביקורת

מתנדב בעמותה משנת 2009

שלמה איציקובסקי

יו"ר ועדת ביקורת

מתנדב בעמותה משנת 2005

bottom of page