לימור סלומון

מתנדבת בעמותה משנת 2016

רחל כהן

מייסדת העמותה

מתנדבת בעמותה משנת 1997

טלי רפאל

מתנדבת בעמותה משנת 2016

פרלה וינטר

מתנדבת בעמותה משנת 2016

דבי אמיר

מנכ"לית העמותה

מתנדבת בעמותה משנת 2010

חברי העמותה

יהודה לסקו

יו"ר העמותה

מתנדב בעמותה משנת 2006

איימי מטוס

מתנדבת בעמותה משנת 2002

עופר סלומון

מתנדב בעמותה משנת 2006

עמית לרנר

מתנדבת בעמותה משנת 2017

עדי לשם

מתנדבת בעמותה משנת 2018

ועדת ביקורת

איציק מיכאלי

חבר ועדת ביקורת

מתנדב בעמותה משנת 2009

שלמה איציקובסקי

יו"ר ועדת ביקורת

מתנדב בעמותה משנת 2005

יועצים חיצוניים בהתנדבות

שמשון לרנר

משרד עו"ד ושות'
יעוץ משפטי

   גולן שי כהן

      רוח"ש

 

בואו לבקר:
בית עמותת רעים, רחוב השקמים 37
הוד השרון

© 2017 כל הזכויות שמורות לעמותת רעים (ע"ר 580310076) הוד השרון