לימור סלומון

חברת ועד

מתנדבת בעמותה משנת 2016

רחל כהן

מייסדת העמותה

מתנדבת בעמותה משנת 1997

טלי רפאל

 חברת ועד

מתנדבת בעמותה משנת 2016

פרלה וינטר

חברת ועד

מתנדבת בעמותה משנת 2016

דבי אמיר

מנכ"לית העמותה

מתנדבת בעמותה משנת 2010

הועד המנהל

יהודה לסקו

יו"ר העמותה

מתנדב בעמותה משנת 2006

איימי מטוס

חברת ועד

מתנדבת בעמותה משנת 2002

עופר סלומון

חבר ועד

מתנדב בעמותה משנת 2006

עמית לרנר

חברת ועד

מתנדבת בעמותה משנת 2017

עדי לשם

חברת ועד

מתנדבת בעמותה משנת 2018

ועדת ביקורת

איציק מיכאלי

חבר ועדת ביקורת

מתנדב בעמותה משנת 2009

שלמה איציקובסקי

יו"ר ועדת ביקורת

מתנדב בעמותה משנת 2005

יועצים חיצוניים בהתנדבות

שמשון לרנר
יועץ משפטי

   גולן שי כהן

      רוח"ש

 

בואו לבקר:
בית עמותת רעים, רחוב השקמים 37
הוד השרון

© 2017 כל הזכויות שמורות לעמותת רעים (ע"ר 580310076) הוד השרון