הועד המנהל

ענת פלג

מנהלת תפעול

מתנדבת משנת 2017

פרלה וינטר

גזברית

מתנדבת משנת 2016

דבי אמיר

מנכ"לית 

מתנדבת משנת 2010

יהודה לסקו

יו"ר 

מתנדב משנת 2006

יועצים חיצוניים בהתנדבות

עו"ד עמית לרנר

יעוץ משפטי

מתנדבת בעמותה משנת 2017

   גולן שי כהן

      רוח"ש

 

ועדת ביקורת

איציק מיכאלי

חבר ועדת ביקורת

מתנדב בעמותה משנת 2009

שלמה איציקובסקי

יו"ר ועדת ביקורת

מתנדב בעמותה משנת 2005