top of page

עמותת רעים הוד השרון

עיתון: "ירוק"

תאריך: 16.3.2010

עמותת "רעים" פונה לתושבי העיר לסייע כל אחד על פי יכולתו בתרומות כספיות או בתרומה של מוצרים בכדי שנוכל להיערך לחג הפסח הקרב ובא. כדי שגם משפחות חלשות יוכלו לשבת בליל הסדר ליד שולחן מלא כל טוב ולהנות מהחג.

כדאי לקרוא
פוסטים אחרונים
bottom of page