top of page
מתנדבים בעמותת רעים בהוד השרון

להתנדב בעמותת רעים

התנדבות בני נוער לחלוקת סלי מזון
התנדבות נהגים לחלוקת סלי מזון
התנדבות לאריזת
סלי מזון

בני הנוער המתנדבים לחלוקת סלי המזון מתלווים אל הנהגים ומסייעים להם בחלוקת סלי המזון עד לפתח ביתן של המשפחות. 

 

בני נוער מתיכוני הוד השרון המעוניינים להתנדב לעמותה במסגרת פרויקט  "מעורבות אישית" מוזמנים להירשם בלינק המצ"ב

על מנת שנוכל לשלוח להם תזכורת על מועדי החלוקה.

היציאה לחלוקת סלי המזון מתבצעת מבית העמותה, רח' השקמים 37, הוד השרון.

הפעילות כרוכה במאמץ פיזי קל ומתאימה לגילאי 14 ומעלה.

 

חלוקת סלי המזון לקשישים ולמשפחות נזקקות נערכת אחת לשבועיים, בימי רביעי אחה"צ. את מועדי החלוקה ניתן למצוא ב "לוח פעילות"

 

יומיים לפני החלוקה, אנחנו שולחים לכל הנהגים המתנדבים הודעת  סמס המזמינה אותם לחלוקה הקרובה. נהגים מתנדבים המשיבים בחיוב להזמנה, ישובצו לחלוקה.

 

היציאה לחלוקת סלי המזון מתבצעת מבית העמותה, רח' השקמים 37, הוד השרון.

 

מומלץ להגיע עם רכב פנוי להעמסת סלי המזון. 

 

אריזת סלי המזון מתבצעת אחת לשבועיים, בימי שלישי בבוקר. האריזה מתבצעת בעזרת מתנדבים מבוגרים בלבד . את מועדי האריזה ניתן לראות ב "לוח פעילות"

 

יומיים לפני האריזה, אנחנו שולחים לכל האורזים המתנדבים הודעת  סמס המזמינה אותם לאריזה הקרובה. אורזים המשיבים בחיוב להזמנה, ישובצו לאריזה. 

הפעילות מתבצעת בבית העמותה , רח' השקמים 37 ,הוד השרון .

 

bottom of page