top of page
Crowd with Masks

תרומה בתקופת קורונה 

בימים אלו מחולק לכל תושבי ישראל מענק כלכלי
מטעם ממשלת  ישראל אשר אינו נחוץ לכולם 

אם גם אתם מרגישים שיש בקהילת הוד השרון משפחות הזקוקות שנקלעו בעל כורחן למצוקה כלכלית וזקוקים לסיוע - עמותת רעים היא הכתובת שלכם לתרומה
 

אנחנו נדאג לספק סלי מזון מזינים ומכבדים
לאותן משפחות הזקוקות לתמיכה 

bottom of page