top of page

עיזרו לנו לעזור להם

עיתון: "הוד הכפר"

תאריך: 04.09.2015

רחל כהן מייסדת עמותת "רעים" אישה צנועה שכל כולה נתינה ואהבה לזולת משתפת בסיפור אישי ומודה באופן אישי לכל המתנדבים והשותפים לעשייה הנפלאה.

כדאי לקרוא
פוסטים אחרונים