top of page

שיר הלל לעמותת רעים הוד השרון

עמותת רעים הוד השרון / צביקה ביקל

היא שמה לה למטרה,

לחלשים מעט עזרה,

בעיר קטנה בישראל

פועמת כך תודה לאל.

אוספים מזון וּמצרכים,

תרומות מחקלאים,

מושטת יד הנדיבים,

הכל למען נזקקים.

נערים ונערות מכל קשת החברה,

יחידים וָחָבורות

מתקבצים לתת מנות...

וּנהגים מכל קַצְוות...,

כתף נותנים שם עוד וָעוד,

להסיע שוב וּלחלק,

הנה לדרך שוב יוצאת...

אנשים יפים, אנשים טובים,

מתגייסים בלא מֵשִים,

בצנעה ללא "גלים",

זו היא עמותת "רעים"

השיר נכתב מתוך ניסיון אישי של מחברו, תוך שהוא מביט בהערכה על המתנדבים בעמותת רעים, העושים מלאכתם זו בלב שלם ובנפש חפצה, לא יום ולא שבוע, כי אם לאורך שנים רבות למען אחרים, למען שכבות חלשות ולמען משפחות נזקקות בהוד השרון.

ובמילותיו של לורד ליטון: "לב טוב אחד - טוב מכל הראשים שבעולם". צביקה

צביקה ביקל, משורר, חבר מושב כפר מלל, מתנדב בעמותת רעים מאז שנת 2004

כדאי לקרוא
פוסטים אחרונים
bottom of page