שיר הלל לעמותת רעים הוד השרון

עמותת רעים הוד השרון / צביקה ביקל

צביקה ביקל עמותת רעים

היא שמה לה למטרה,

לחלשים מעט עזרה,

בעיר קטנה בישראל

פועמת כך תודה לאל.

אוספים מזון וּמצרכים,

תרומות מחקלאים,

מושטת יד הנדיבים,