עמותת רעים מתנדבים למען משפחות בהוד השרון

תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה

אנחנו תמיד זקוקים למתנדבים נוספים שיסייעו באריזת סלי המזון למשפחות הנזקקות בהוד השרון ובחלוקתם

תרמו לעמותת רעים

אנחנו מקבלים בתודה תרומת מוצרי מזון וכן תרומות כספיות שבעזרתן אנו רוכשים מוצרים לחלוקה למשפחות הנזקקות בהוד השרון

Please reload

"תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה...", מהאמירות הבולטות ביותר לכבוד שנה חדשה, מסמלת הזדמנות לשינוי משמעותי, הזדמנות לקבלת החלטות ולביצוע שינויים שישפיעו שפע וטוב עלינו ועל הסביבה, ויעבירו אותנו ממצב של קללה למצב של ברכה.

קולו של השופר, הקול החזק והרם של ראש השנה שכולם רוצים לשמוע, הוא שמסמל את האפשרויות החדשות שפורסת בפנינו השנה החדשה - להשתפר, לקחת זמן לחשבון נפש ולברר עם עצמנו את השליחות המיוחדת שהוטלה עלינו כבני אדם. צלילי השופר החגיגיים תקיעה, שברים ותרועה, שאוזננו אינה מורגלת בהם אך הלב מחכה להם, הם "קריאת ההשכמה" לאפשרות שלנו להשתפר ולשפר, בינינו לבין עצמו, בינינו לבין חברנו, ובינינו לבין הקב"ה ובנוסף, מסמלים את שבירת הדין, ואת הבקשה כי הקב"ה ינהג איתנו לפנים משורת הדין (כמנהג החסידות).

"צלילי השופר החגיגיים, שאוזננו אינה מורגלת בהם אך הלב מחכה להם, הם קריאת ההשכמה".

מאת: שלומית וייט

סימנים אלה, הטומנים בחובם סודות עמוקים, מטרתם לעורר אותנו, כל אחד ואחת מאיתנו לבחינת מעשינו בשנה החולפת ולשאול בגבורה ובכנות האם הייתי בסדר? האם השתפרתי? האם ראיתי את זולתי, שכני, חברי והבנתי את הקושי שהוא חווה? האם לא הסתרתי פנים ממנו? האם לא התעלמתי? איך הוספתי טוב לעולם בשנה שהסתיימה? האם אני עצמי נהגתי לפנים משורת הדין כמו שאני מבקש מאבינו שבשמים לנהוג איתי...

ראש השנה הוא תמצית ההזדמנות לשינוי שעה שכל העולם מחויב לשינוי ונמצא בעלית מדרגה והתכווננות אל השפע והטוב המגיע לנו. אבל, חשוב שנזכור, שפע שנמצא אצלנו לא בהכרח נמצא אצל זולתנו ושכנינו. אנו לא לבדנו בעולם, ו"כל ישראל ערבים זה לזה", הוא צו השעה.

"התרומה מרוממת את הנותן ואת המקבל ומתקנת את העולם".

נתינה מעומק הלב מוציאה את האדם מד' אמותיו ומחברת אותו אל חברו. זוהי מידת החסד. נתינה שלא על מנת לקבל היא תרומה, שמקורה ברעיון של "הרמה", היא מרוממת את הנותן ואת המקבל, מרוממת אותם מעל הקשיים הפיזיים והרוחניים, מובילה את הנותן ואת המקבל למקום טוב יותר ומתקנת ומשפרת את העולם.

נתינה, תרומה ועמותת רעים

עמותת רעים נוסדה במטרה לסייע למשפחות נזקקות בהוד השרון בדרך של חלוקת סלי מזון. עמותת רעים, שכל פעילותה מבוצעת בידי מתנדבים, מקיימת הלכה למעשה את עקרון התרומה - נתינה שלא על מנת לקבל ובכך תורמת את תרומתה הצנועה לשיפור החברה בעיר הוד השרון. קראו כאן על פעילותה של עמותת רעים ובואו לתרום ארוחת חג למשפחות הנזקקות בהוד השרון.