top of page
תמונה1.jpg

           ! רק יחד נצליח במשימת החג        

380 סלי מזון יחולקו לקראת חג הפסח 
לקשישים ולמשפחות נזקקות


מספר המשפחות עלה והמחירים עלו עוד יותר!!!
רק יחד נצליח לחלק סלים מזינים ומכבדים לחג.
כל תרומה תתקבל בברכה !

תרומת פסח
bottom of page